web analytics
Maturia > Beheer Optimalisatie

Beheer Optimalisatie

Maturia kan uw organisatie op vele terreinen ondersteunen met haar dienstverlening. Graag brengen we de belangrijkste kort onder uw aandacht. Zij hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij het beheer van de informatievoorziening van uw organisatie geoptimaliseerd in control brengen en houden.

Proces en organisatie-inrichting voor optimaal beheer van de informatievoorziening

Tegenwoordig vormt een optimale informatievoorziening de ruggegraad van veel organisaties. Naast de betreffende medewerkers omvat het de ICT-apparatuur, technische infrastructuur, de data en de werk-processen /-procedures. Gezamenlijk en in nauwe onderlinge samenhang waarborgen zij de kwaliteit en de continuïteit van uw organisatie.

Een optimale informatievoorziening

Voor een optimale informatievoorziening is het essentieel dat verschillende aspecten “in control” zijn. Zo zijn informatiebeveiliging, de stand en staat van de ICT-techniek, integere en betrouwbare data en efficiency en effectiviteit van de werkprocessen van het grootste belang.

Inventariseren van risico’s en maatregelen ter verbetering

Maturia helpt organisaties bij het vaststellen van de kwaliteit en de risico’s van hun informatievoorziening en de organisatie daarvan. Indien dit nodig geacht wordt, stellen wij een advies op ter verbetering van gesignaleerde tekortkomingen of lacunes. In gezamenlijkheid met de opdrachtgever wordt vervolgens bepaald welke verbeteringen doorgevoerd dienen te worden. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij de gewenste ondersteuning bieden.

Een geoptimaliseerde inrichting en verdergaande professionalisering

Maatregelen ter verbetering van de informatievoorziening en de gerelateerde organisatie worden door Maturia aangedragen op basis van een inventarisatie van de proces- en organisatie-inrichting.  Hier onder valt o.a. het uitwerken, vastleggen en implementeren van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het beheer van de informatievoorziening. Door middel van optimalisatie-voorstellen kan vervolgens een kosten- en kwaliteitsefficiënte invulling van de informatievoorzieningsorganisatie en de inzet van de informatievoorziening worden gerealiseerd. Ter verhoging van de professionaliteit van de medewerkers worden zij na de vastlegging van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door Maturia gecoached om tot een optimale implementatie te komen en de gestelde doelen te realiseren.

Meer weten?

Maturia heeft veel ervaring met het optimaliseren van de inrichting en uitvoering van het beheer van de informatievoorziening en de bijbehorende organisatie. Bent u benieuwd of wij uw organisatie op dit gebied ook van dienst kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons voor een vrijblijvend gesprek!